יום ב', יד’ בסיון תשע”ט

חזון בית-הספר ביה"ס שואף לחנך את התלמיד להיות אדם ציוני וערכי, סקרן ועצמאי, בעל הנעה פנימית למיצוי יכולותיו על דרך המצוינות, המקיים מצוות מתוך אמונה והזדהות עם תורת ישראל, אהבת האדם, העם והארץ. מטרות בית- הספר בית הספר יישאף לחזק את החינוך לערכים ציוניים יהודיים, דמוקרטים וחברתיים ויכוון לפיתוח מנהיגות. בית הספר יחתור לקידום המצוינות, לשיפור ההישגים והאיכות החינוכית ויעודד למיצוי יכולותיו של התלמיד. בית הספר יפעל להיות ארגון אפקטיבי ויעיל המשרת את צרכי הפרט בהלימה לידע ולצרכים המשתנים של המאה העשרים ואחת התפיסה החינוכית של בית הספר העשייה החינוכית בביה"ס נסובה סביב הציר המרכזי של העצמת התלמיד מתוך תפיסה שהעצמה תוביל לשכלול היכולות האישיות, החברתיות והלימודיות של התלמידים. תהליך ההעצמה מתאפיין בדגש על מצוינות לימודית לצד מצוינות חברתית וערכית. מטרות אלו נגזרו משלושה יעדים שנבחרו לשמש כיעדי הדגל של העשייה החינוכית של בית-הספר. היעד הראשון: "יעד אהבת האדם" מכוון להשגת שתי מטרות מרכזיות: העצמת התלמיד לימודית וחברתית ובניית אקלים בית ספרי מיטבי. תחת יעד זה נסובה עשייה חינוכית רבה בתחום הפדגוגי לקידום תהליכי למידה מבוססי הערכה ובקרה ומתן מענה לימודי דיפרנציאלי, לצד תהליכים חברתיים לפיתוח מנהיגות והעצמת חברת הילדים. במסגרת התהליכים שאנו מקיימים לומדים התלמידים על משמעות המונחים מנהיגות ואחריות ועל הצורך לבנות הנהגת ילדים מובילה שתקדם תהליכים חברתיים בביה"ס בהם יהיה מקום לכל תלמיד. על מנת להעצים את התלמידים אנו מדמים את ביה"ס כמדינה בזעיר אנפין. התהליך כולל הקמת שלוש רשויות הנהגה של תלמידים: הרשות המחוקקת, הרשות השופטת והרשות המבצעת. התלמידים חווים תהליך בחירות משמעותי ודמוקרטי שבסיומו מוקמות חמש וועדות הנהגה. במסגרת יעד זה הוקמו השנה גם שתי להקות זמר ייצוגיות של ביה"ס המהוות גם הן ערוץ להעצמה ולביטוי אישי של תלמידים. פעולות ומטרות נגזרות מיעד :"אהבת האדם" : ביה"ס יחתור לקידום הישגים ופיתוח מצוינות לימודית, יקנה לתלמיד מיומנויות ללמידה עצמית ולמיצוי כישורים תוך נתינת מענה לשונות התלמידים. ביה"ס יפעל לשמירה על אקלים בית ספרי מיטבי להקניית תחושת בטחון ומוגנות תוך דגש על תקשורת מקרבת בין כל השותפים. ביה"ס יפעל להעצמת חברת הילדים, פיתוח מנהיגות נוער וערכים דמוקרטיים. ביה"ס יחתור לאיכות חינוכית פדגוגית ואירגונית. ערכים מודגשים: מנהיגות, אחריות, העצמה, מצוינות, סקרנות, מוגנות, כבוד, קבלת האחר, שיתוף, עצמאות, תקשורת-מקרבת. היעד השני: "אהבת התורה והארץ" מכוון לחיזוק הצד הערכי תורני ולחיזוק הזיקה של התלמיד לעם ישראל, ארץ ישראל ותורת ישראל. בתחום זה מתקיימת עשייה חינוכית ענפה הכוללת: לימוד הלכות יומי, לימוד פרשת שבוע משותף של הורים וילדים בביהכ"נ, מסע רבנים, חידונים, פעילויות בזיקה לחגים, למידה על מנהיגים מהעולם התורני דוגמת הרב קוק, הרב חיים דוד הלוי בהלימה לתכני החמ"ד ועוד. "הגבורה שבחסד" - תכנית התנדבותית בית-ספרית לשנת הלימודים תשע"ד: במסגרת התכנית כל שכבה בחרה להוביל תהליך חסד כדלהלן: שכבת ו'- חונכים את שכבת א', שכבת ה' חונכים את שכבת א' שכבת ד'- מתנדבים בהוד-מציון שכבת ג'- מתנדבים בבית אבות "והדרת פני זקן" מטרות ופעולות נגזרות מיעד "אהבת התורה והארץ" ביה"ס יחנך לקיום מצוות מתוך אמונה והזדהות עם תורת ישראל וערכיה. ביה"ס יחזק בתלמיד ערכים ציוניים, ויהודיים המבוססים על אדני התורה והמצוות. ביה"ס יפעל לחיזוק הזיקה של התלמיד לעם ישראל, ארץ ישראל ותורת ישראל. היעד השלישי: "אהבת הטבע" מכוון לנושא הקיימות ופלאי הבריאה "בבחינת מה רבו מעשיך ה'. דגש על נושא הקיימות, חקר מדעי, יזמות " מטרות ופעולות נגזרות מיעד "אהבת הטבע": קיימות ושמירה על הסביבה. חקר פלאי הבריאה בבחינת "מה רבו מעשיך ה' ": פיתוח מצוינות מדעית המעודדת חקר ויזמות .בניית תכנית ייחודית בביה"ס המשלבת בין ידע מורים, הורים גורמי חוץ , מכון ויצמן ובעלי מומחיות בתחום המדעים.

 
 
מארועי השבוע
מבזקים
אודות
חוזרים להורים
תוכניות העשרה והעצמה
עיתון ביה"ס
למידה בשעת חירום