יום ב', ט’ בטבת תשע”ט

מערכת צילצולים מעודכנת - תשע"ח 08:00-09:00 שיעור 1 09:00-09:45 שיעור 2 09:45-09:55 הפסקת אוכל 09:55-10:15 הפסקה 10:15-11:00 שיעור 3 11:00-11:45 שיעור 4 11:45-12:00 הפסקה 12:00-12:45 שיעור 5 12:45-12:55 הפסקה 12:55-13:40 שיעור 6

 
 
מארועי השבוע
מבזקים
אודות
חוזרים להורים
תוכניות העשרה והעצמה
עיתון ביה"ס
למידה בשעת חירום