יום ב', ט’ בטבת תשע”ט

פסגת הימים הנוראים היא חג הסוכות הליך התשובה מסתיים בחג הסוכות, כשהיהודי נמצא במצב אישי לא של קימוץ הרצון, של צום תחינה ובכי, אלא בשיא של תהליך ובהבאת כל כוחות הנפש לידי ביטוי מלא. כותב הרשב"ם: "על כן יוצאים מבתים מלאים כל טוב בזמן אסיפה, ויושבין בסוכות לזכרון שלא היה להם נחלה במדבר ולא בתים לשבת. ומפני הטעם הזה קבע הקב"ה את חג הסוכות בזמן אסיפת גורן ויקב, לבלתי רום לבבם על בתים מלאים כל טוב. פן יאמרו ידינו עשו לנו את החייל הזה". מצבו של החקלאי בזמן האסיף הוא מצוין, הוא שמח ביבול שאסף, ולכן הוא שרוי במצב של שמחה. מצווה אותנו התורה, לשמוח בכל הטוב שיש, לזכור בתוך "הרגעים הטובים" של האדם כי "ה' הוא הנותן לך כוח לעשות חייל!". היהודי עובד האדמה, נמצא בחג הסוכות אחרי הזיכוך של יום כיפור, לוקח את ארבעת המינים, "פרי עץ הדר וערבי נחל", גידולים המייצגים יבולים חקלאיים מתחומים שונים. האתרוג הוא פרי מהודר המייצג את החקלאות האינטנסיבית, הלולב מייצג את עץ המדבר וכן הלאה, ועל הכול מודה לה' "הודו לה' כי טוב כי לעולם חסדו". אנחנו נמצאים אחרי יום כיפור. כותב השפת אמת: "זמן שמחתנו, דכתיב "ולישרי לב שמחה." לכן אחרי ר"ה ויוה"כ שנעשים בנ"י ישרי לב... על כן, אחרי ימי הטהרה מתעורר השמחה". שיא התהליך הוא חג סוכות. היציאה לשנה החדשה עוברת את "כל המסלול" שתחילתו ר"ח אלול, וסופו ימי השמחה של חג סוכות. החיים במלואם הם כשכל כוחות החיים מגיעים לידי ביטוי שלם. כשהלב טהור, אחרי מירוק העוונות של יום כיפור, כשהאסיף והפרנסה נמצאים בשפע, הטבע והיופי בשיא פריחתם, הציווי לשמחה בחג מתבקש "ושמחת בחגך"... מתוך דבריו של הרב ד"ר אברהם ליפשיץ ראש מנהל החמ"ד משפחת תחכמוני עם דברים אלו של ראש מנהל החמ"ד, ניכנס ב"ה לחג הסוכות בשמחה ונצא ממנו מלאים וערוכים לקראת העבודה החינוכית הרצופה והשוטפת ומלאת האתגרים. בברכת מועדים לשמחה אסי מנהל ביה"ס והצוות החינוכי

 
 
מארועי השבוע
מבזקים
אודות
חוזרים להורים
תוכניות העשרה והעצמה
עיתון ביה"ס
למידה בשעת חירום