יום ג', כט’ בטבת תשע”ח
השנה בית הספר מצטרף לאליפות הסייבר הכוללת את אליפות המתמטיקה ואת תחרות התכנות קוד מנקי.

תחרות המתמטיקה מתחילה כעת!החל מ ט"ז בחשון תשע"ח 5 בנובמבר 2017 ותתקיים עד י"ט בכסלו תשע"ח, 7 בדצמבר 2017.שלב אימון – השבועיים הראשונים לתחרות. הכוכבים של שבועיים אלו לא ייחשבו בתחרות.שלב התחרות –יחל ב- א' בכסלו תשע"ח ה-19 בנובמבר 2017. הכניסה ע"י הזדהות אחידה באתר: https://pub.skillz-edu.org/portal/סביבת למידה "עשר אצבעות"קישור בסרגל הימני

 
 
מארועי השבוע
מבזקים
אודות
חוזרים להורים
תוכניות העשרה והעצמה
עיתון ביה"ס
למידה בשעת חירום