יום ג', כט’ בטבת תשע”ח
תחרות הסייבר - תכנות התחיל שלב האימון המחייב - צוברים נקודות!!!!
פורסם: 09:14 (10/01/18) עירית רוזן
תחרות התכנות מיועדת לתלמידי ב-ו.
תלמידי כיתות ה- ו יכולים לבחור בין "קוד מנקי" לבין CoderZ
החל שלב צבירת נקודות

https://pub.skillz-edu.org/portal/playground