יום ג', כט’ בטבת תשע”ח
תחרות עיצוב לוגו 70 שנה לישראל
פורסם: 14:14 (12/01/18) עירית רוזן
בס"ד טבת תשע"ח 8.1.2018

חוקרים את העבר- מוקירים את ההווה – "חוזים את העתיד"

תחרות עיצוב לוגו 70 שנה לישראל
הורים ותלמידים יקרים

ביה"ס חמ"ד "תחכמוני" רחובות שמח להודיע על פתיחת תחרות לוגו 70 למדינת ישראל. התחרות פתוחה לילדי ביה"ס בשיתוף ההורים. יש לעצב לוגו על גודל של A4 בשחור לבן.
את העיצובים ניתן להביא עד כח' טבת 15.1.18.
התחרות תתקיים ביום רביעי א' שבט 17.1.18.
•הלוגו הנבחר יודפס על חולצות ביה"ס לכבוד אירוע קהילתי.

בברכה
ההנהלה ומורות לאומנות