יום ב', יד’ בסיון תשע”ט
קישור לתשלום להשאלת ספרים
פורסם: 16:30 (30/05/19) עירית רוזן
https://parentpay.metropolinet.co.il/