בית ספר תחכמוני- רחובות

בית ספר תחכמוני- רחובות

תחכמוני רחובות

מארועי השבוע

מהנעשה בביהס

"ונשמרתם מאד לנפשותיכם" - ילדי כיתה ו' במשמרות הזה "ב

אודות

לוח צלצולים

חזון ביה"ס

חוזרים להורים

ביצוע מבחני קבלה לתכניות ייחודיות לתלמידים מחוננים ומצטיינים בשנה"ל התשע"ט

קישור לתשלום לקרן קרב

תוכניות העשרה והעצמה

תלמידי כיתות א-ג ממלאים משוב על תוכניות קרב

לקראת סיום תוכניות קרב תלמידי גיתות ג-ו מלאו משוב על התוכניות שלמדו.

תוכניות קרן קרב

משוב לתוכניות קרב.אנא מלאו עם ילדכם

WCAG 2.0 (Level AA) דפי הנגישות באתרי 022 נבנו בהתאם לתקן נגישות WCAG 2.0 - AA