בית ספר תחכמוני- רחובות

בית ספר תחכמוני- רחובות

תחכמוני רחובות

אודות

לוח צלצולים

חזון ביה"ס

תוכניות העשרה והעצמה

תלמידי כיתות א-ג ממלאים משוב על תוכניות קרב

לקראת סיום תוכניות קרב תלמידי גיתות ג-ו מלאו משוב על התוכניות שלמדו.

תוכניות קרן קרב

משוב לתוכניות קרב.אנא מלאו עם ילדכם

WCAG 2.0 (Level AA) דפי הנגישות באתרי 022 נבנו בהתאם לתקן נגישות WCAG 2.0 - AA